برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی

اردیبهشت 1, 1399

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه 2 اردیبهشت 99 ساعت 17 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی: تبیین و تحلیل مسئله تجرد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و آقا مجتبی قزوینی.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر پناهی آزاد و جناب آقای دکتر گرامی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد غفاری قره باغ.

 

لینک ورود به صفحه دفاع

 

بابت ورود به صفحه رساله آنلاین، آموزش های مورد نظر را مطالعه فرمایید:

 

لینک ورود به صفحه آموزش ها

 

امور پایان نامه ها