برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی

اردیبهشت 24, 1399

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنجشنبه 25 اردیبهشت 99 ساعت 11 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت مجازی به پرتال دانشگاه مراجعه فرمایید.

موضوع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی: نقش زنان در تمدن اسلامی عصر عباسی (شرق خلافت اسلامی).

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر جان احمدی.

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر محمد نصیری و جناب آقای دکتر سید محمود سامانی.

اساتید داور: سرکار خانم دکتر امیری، جناب آقای دکتر محمد سپهری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرفان.

 

لینک ورود به صفحه دفاع

 

بابت ورود به صفحه رساله آنلاین، آموزش های مورد نظر را مطالعه فرمایید:

 

لینک ورود به صفحه آموزش ها

 

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها