برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی زاهدی نیا

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی زاهدی نیا

فروردین 31, 1399

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی زاهدی نیا، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت فرهنگی یکشنبه 31 فروردین 99  ساعت 13:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع پایان نامه جناب آقای مرتضی زاهدی نیا: شناسایی و اعتباریابی مؤلفه ها و شاخص های اخلاقی مدیریت فرهنگی (با تاکید برآیات و روایات).

استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحمانی.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر باقی نصرآبادی.

استاد داور: جناب آقای دکتر علی نقی امیری.

 

بابت ورود به صفحه رساله آنلاین، آموزش های مورد نظر را مطالعه فرمایید:

 

لینک ورود به صفحه آموزش ها

 

امور پایان نامه ها