اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد فرج نژاد ابرقویی

قابل توجه دانشجویان محترم به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد فرج نژاد ابرقویی، مقطع... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی اکبر برجی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی اکبر برجی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه طوسی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه طوسی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 08/08/1399... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف... مشاهده جزئیات