راهنمای برگزاری و استفاده از جلسات ویدئو کنفرانس دانشگاه معارف اسلامی

راهنمای برگزاری و استفاده از جلسات ویدئو کنفرانس دانشگاه معارف اسلامی

قابل توجه اساتید، کارمندان، دانشجویان و مهمانان محترم

 

با عنایت به ایجاد زیرساخت لازم جهت برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس از طریق Skype ، این امکان برای اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی به منظور طرح و پیگیری مسایل آموزشی و پژوهشی و همچنین برگزاری جلسات مختلف فراهم شده است. بر این اساس آموزش های ذیل برای استفاده هر چه بهتر از این سرویس تهیه و در اختیار قرار داده شده است.