برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد فرج نژاد ابرقویی

قابل توجه دانشجویان محترم به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد فرج نژاد ابرقویی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه 28/08/1399 ساعت 10 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی اکبر برجی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی اکبر برجی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 12:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه طوسی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه طوسی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 08/08/1399 ساعت 7:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت مجازی به پورتال دانشگاه مراجعه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی شنبه 19 مهر 1399 ساعت 18:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 12:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حمید حسینی وردنجانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حمید حسینی وردنجانی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 3 مهر 1399 ساعت 8:30 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

شرایط برگزاری کلاس های آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400 ـ 1399

با آرزوی سلامتی برای دانشجویان محترم، بدین وسیله در خصوص آغاز سال تحصیلی جدید نکات ذیل به استحضار می رسد: کلیه کلاس های دانشگاه از روز شنبه 29 شهریور 1399 بر مبنای آموزش مجازی و آنلاین طبق ساعات برنامه کلاسی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن حیدری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن حیدری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 14 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد شاه سنایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد شاه سنایی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 16:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی مولوی وردنجانی

قابل توجه دانشجویان محترم به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی مولوی وردنجانی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...